Żłobek Kalejdoskop | Poznań

Rada rodziców

Żłobek Kalejdoskop to miejsce tworzone

z myślą o Dzieciach - dla Dzieci i ich Rodziców.

Otwarta komunikacja z Rodzicami pozwala wspólnie wyznaczać drogę wychowania naszych podopiecznych.

W naszej placówce funkcjonuje Rada Rodziców,  która współdziała z kadrą pedagogiczną i rodzicami  w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i żłobek.

Szczegółowe zadania Rady Rodziców i zasady jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Rodziców.

Logo marki Klejdoskop z Poznania

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Pani Angelika - mama Lilki
Zastępca Przewodniczącego: Pani Alicja - mama Basi
Pozostali członkowie:  Pani Maria - mama Feliksa, Pan Artur - tata Ady

Zapisz swoje dziecko

do żłobka Kalejdoskop

Wykonanie strony: